HOSTING

 

TriBits tilbyder hosting af enhver form for server og JDM IT er vores foretrukne hostingpartner. JDM IT er et BFIH certificeret hostingcenter som sikrer følgende opgaver for os:

 

Fysisk sikring

For at sikre os mod tyveri, indbrud og hærværk er vores faciliteter udstyret med alarm og adgangs-kontrol. Både internt og eksternt overvåges om-rådet af videokameraer med bevægelses-detektorer. Selve datacentret ligger under jordoverfladen og har ingen vinduer, og adgang kan kun ske gennem dobbelt dørsluse. Hele matriklen er omgivet af hegn eller ydermur, og alle vinduer består af panserglas.

 

Strømforsyning

Der er etableret nødstrømsanlæg med batteri (UPS) og dieselgenerator, så vi kan forsyne vores datacenter og kontorer med strøm i ubegrænset tid. Anlægget serviceres og kontrolleres jævnligt, og dieselgenerator afprøves i reel drift hver måned.

 

Køling

Vores kølingsanlæg består af et fuldt ud redundant system, så eventuelle fejl på et anlæg ikke forstyrrer driften. Vi overvåger løbende temperatur og luftfugtighed.

 

Brandsikring

Datacentret er forsynet med et fintfølende -brandalarmeringssystem, der består af snifferanlæg og ionmeldere. Disse analyserer luften forskellige steder i centret og adviserer om f.eks. røgudvikling og åben ild. Datacentret er forsynet med inergenanlæg, der kvæler ilden uden at ødelægge dataudstyret.

 

Internetforbindelse

Datacentret forsynes med internet via redundant linjeføring af separat fremførte fiberkabler på begge sider af bygningerne. Den centrale firewallløsning er ligeledes redundant, og der foretages jævnligt afprøvning af den redundante opsætning.

 

Backup

TriBits håndterer backup og genskabelse af alle nødvendige servere inkl. hardware, software og backup-medier, så data til hver en tid er sikret. Data kopieres desuden dagligt til et sekundært datacenter - Front-Safe A/S, Søndervangs Alle 20, 8260 Viby J, Danmark -

 

Overvågning og døgnberedskab

Alle kritiske services overvåges automatisk, og ved fejl sendes alarm via sms til vores vagtberedskab. Beredskabet er aktivt døgnet rundt, året rundt.

 

Uafhængig revision

TriBits Hosting leverandør tager sikkerhed alvorligt. Derfor samarbejder de med et uafhængigt revisionsselskab, der jævnligt og med udgangspunkt i DS484 kontrollerer deres systemer, politikker og arbejdsgange.

 

http://www.jdm.dk/wp-content/uploads/Hosting-Certifikat-2017.pdf

 

Ring til os +45 7026 2684

TriBits ApS

Sandtoften 8

7100 Vejle

Danmark

CVR 10057469

Tlf.: +45 7026 2684

 

Kontakt os / find vej

info@tribits.dk

 

Mandag - torsdag

08:30 - 16:30

Fredag

08:30 - 15:30

 

We Should Stay In Touch!

© 2000-2016, Copyright, TriBits ApS. Alle rettigheder forbeholdes.