Support

 

Som kunde ved TriBits er der mulighed for at få daglig driftsstøtte eller indgå en eller flere supportaftaler.

 

Alle virksomheder oplever med jævne mellemrum tekniske problemer med deres systemer. Ud over at være et irritationsmoment, så kan det også være kostbart når teknikken ikke fungerer. Derfor er det vigtigt, at få løst problemet hurtigt, så der atter kan arbejdes optimalt og effektivt samtidig med at systemerne holdes opdateret så problemerne minimeres.

 

Med en Supportaftale hos TriBits ydes der hjælp til besvarelse af de små spørgsmål og problemer, der løbende opstår. Det giver tryghed, at der altid er en at henvende sig til samtidig med at aftalen giver en række fordele både supportmæssigt og økonomisk.

 

Via vores supportværktøjer har TriBits mulighed for at overtage brugerens skærm og følge med i, hvad der sker. Overtagelsen af  brugerens skærm sker via en sikker krypteret fjernopkobling som ikke kræver noget program installeret på brugerens PC. I langt de fleste tilfælde kan vi her og nu løse eller afhjælpe problemerne, så brugeren hurtigt kan fortsætte sit arbejde. Fjernsupport er en yderst effektiv måde at afhjælpe problemer på og hjælpe en nødstedt bruger.

Med en TriBits Basis- og  Supportaftale medfølger også, at vi holder os opdateret med virksomhedens/organisationens IT-løsning og derfor løbende kan vurdere, om der er nye tiltag eller ting som bør laves om, for at opnå en bedre udnyttelse af jeres eksisterende IT-investeringer.

 

En TriBits supportaftale er en aftale, med mulighed for tilvalg af en række ydelser jf. nedenstående oversigt:

Aftaletype

Reaktionstid

Kontakt

Opprioriteret

reakstionstid

Pris

Ingen supportaftale eller klippekort

Alle henvendelser besvares uden garanteret reaktionstid.

Mailadresse: support@tribits.dk

Tlf: +45 70262684

 

Besvarelse af telefonkald/mail ønskes påbegyndt straks.

 

Pris:

Der betales et tillæg svarende til 3 ekstra konsulenttimer.

 

Kontaktinformation:

Mailadresse: UrgentSupport@tribits.dk

Tlf: +45 70262684

Afregnes pr. påbegyndt time til normal konsulenttimepris med eller uden Basis aftalegrundlag og med tillæg af opprioriteret reaktionstid.

Ingen supportaftale men klippekort foreligger

Alle henvendelser besvares uden garanteret reaktionstid.

Mailadresse: support@tribits.dk

Tlf: +45 70262684

 

Besvarelse af telefonkald/mail ønskes påbegyndt straks.

 

Pris:

Der betales et tillæg svarende til 3 ekstra klip.

Kontaktinformation:

Mailadresse: UrgentSupport@tribits.dk

Tlf: +45 70262684

 

Kræver køb af klippekort og afregnes pr. påbegyndt 15 min. og med tillæg af opprioriteret reaktionstid.

1 times supportaftale

Garanteret reaktion indenfor 1 time.

Mailadresse: support@tribits.dk

Tlf: +45 70262684

 

Besvarelse af telefonkald/mail påbegyndes straks.

 

Pris:

Afregnes med et tillæg på 1½ klip pr. sag.

 

Kontaktinformation:

Mailadresse: UrgentSupport@tribits.dk

Tlf: +45 70262684

 

Årligt abonnement/gebyr + køb af klippekort.

Afregnes pr. påbegyndt 15 min.

 

4 timers supportaftale

Garanteret reaktion indenfor 4 timer.

Mailadresse: support@tribits.dk

Tlf: +45 70262684

 

Besvarelse af telefonkald/mail påbegyndes straks.

 

Pris:

Afregnes med et tillæg på 1½ klip pr. sag.

 

Kontaktinformation:

Mailadresse: UrgentSupport@tribits.dk

Tfl: +45 70262684

Årligt abonnement/gebyr +  køb af klippekort.

Afregnes pr. påbegyndt 15 min.

 

8 timers supportaftale

Garanteret reaktion indenfor 8 timer.

Mailadresse: support@tribits.dk

Tlf: +45 70262684

 

Besvarelse af telefonkald/mail påbegyndes straks.

 

Pris:

Afregnes med et tillæg på 1½ klip pr. sag.

 

Kontaktinformation:

Mailadresse: UrgentSupport@tribits.dk

Tlf: +45 70262684

 

Årligt abonnement/gebyr + køb af klippekort.

Afregnes pr. påbegyndt 15 min.

 

 

Reaktionstid:

 

Den tid der går fra en fejl indmeldes/oprettes og frem til fejlretningen påbegyndes.

Reaktionstiden differentieres i forhold til fejlens karakter (se nærmere beskrivelse nedenfor).

 

Major fejl (RØD):

  • Systemet er afbrudt/nede eller kvalitetsmæssigt så forringet, at brugeren er afskåret fra brug af de mest basale funktionaliteter i systemet.

 

Minor fejl (GUL):

  • Fejl, der ikke falder ind under ovenstående klassificering for major fejl, betragtes som minor fejl. En minor fejl er en fejl, hvor brugeren oplever forringet kvalitet på systemet eller en begrænsning i tilgængeligheden af udbudte funktionaliteter.

 

TriBits On Site beredskabsaftale:

Med en TriBits "On Site beredskabsaftale" har man mulighed for indenfor normal arbejdstid og med en forventet transporttid straks at få en konsulent stillet til rådighed i tilfælde af en aktivering af aftalen.

 

Såfremt aftalen også skal omfatte helligdage og weekends skal der indgås et særskilt tillæg hertil.

 

TriBits software-/applikations supportaftale:

Da mange af vore kunder køber eller får udviklet individuelle softwareløsninger/applikationer opstår der ofte et behov for assistance til disse løsninger.

Support af disse løsninger/applikationer kræver ofte et godt kendskab til den process som de enkelte løsninger/applikationer løser og det vil derfor være en god investering af indgå en efterfølgende "Applikations supportaftale". Applikations supportaftaler indgås altid individuelt og pris herfor beregnes på baggrund af de services som den eller de enkelte applikationer kræver.

 

Normal arbejdstid:

Mandag - torsdag: 08:30 - 16:30, fredag: 08:30 - 15:30

 

Tillæg ved aften, nat, søn- og helligdages support:

Aften 16:30 - 19:30 + 50%

Nat, søn- og helligdage 19:30 - 08:30 + 100%

 

Aften, weekend og på helligdage kan der ringes til vagten på telefon: +45 4026 2684

Ring til os +45 7026 2684

TriBits ApS

Sandtoften 8

7100 Vejle

Danmark

CVR 10057469

Tlf.: +45 7026 2684

 

Kontakt os / find vej

info@tribits.dk

 

Mandag - torsdag

08:30 - 16:30

Fredag

08:30 - 15:30

 

We Should Stay In Touch!

© 2000-2016, Copyright, TriBits ApS. Alle rettigheder forbeholdes.